கணவன் மனைவி ஜோக்ஸ்.. அனைத்து கணவர்களுக்கும் சமர்ப்பணம்…..

கணவன் மனைவி ஜோக்ஸ்.. மனைவி : ஏங்க…! கிச்சன்ல அந்த உப்பு டப்பாவ எடுத்துக்கிட்டு வாங்க. கணவன் : எங்க வச்சிருக்கு காணமே? மனைவி : உங்களால

Read more
Kovaiyellowpages HomeNews HomeDonate

Enjoy this Site? Please spread the word :)

error: Content is protected !!