பிறந்த நட்சத்திரத்தின் அடிப்படையில் உங்களது பொதுகுணம்

ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு பிறந்த நட்சத்திரம் உண்டு. அந்த பிறந்த நட்சத்திரத்தின் அடிப்படையில் அவர்களின் பொதுகுணம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அசுவினி: செல்வந்தர், புத்திசாலி, விவாதம் செய்பவர், ஆடம்பர பிரியர்,

Read more

ஜோதிடம்

1) 10-ல் ராகு பல இடங்கள் சுற்ற வைப்பார்.பல தொழிலை அறிய வைப்பார். 2)நாலிலே குரு இருக்க அன்னைக்கு சுகமில்லை. வதைத்திடுவர் இது மெய்யே. 3)10-லே குரு

Read more

பித்ரு தோஷம் என்றால் என்ன?

பித்ருக்கள் என்ற சொல் இறந்து போன நமது முன்னோர்களைக் குறிக்கும். தந்தை வழியில் மற்றும் தாய் வழியில் இறந்து போன நமது முன்னோர்கள் அனைவரும் நமது பித்ருக்கள்

Read more

சூரியன்

பெயர் சூரியன் (Sun) வேறு பெயர்கள் பரிதி, பாற்கரன், ஆதித்தன், பனிப்பகை, சுடர், பதங்கள், இருள்வலி, சவிதா, சூரன், ஏல், மார்த்தாண்டன், என்றூழ், அருணன், ஆதவன், மித்திரன்,

Read more
Kovaiyellowpages HomeNews HomeDonate

Enjoy this Site? Please spread the word :)

error: Content is protected !!